Specialist in uw draai-, frees- & slijpwerk

Draaiwerk

Draaiwerk

Zowel conventionele, Teach-In, CNC en multitasking machines

Freeswerk

Freeswerk

Zowel conventioneel als CNC.

Slijpwerk

Slijpwerk

Vlakslijpen en in- en uitwendig rondslijpen.

Thermisch opspuiten

Thermisch opspuiten

Aanbrengen van slijtvaste lagen door middel van thermisch opspuiten.

Hard oplassen

Hard oplassen

Aanbrengen van slijtvaste lagen door middel van hardoplassen.

Revisie / ontwerp

Revisie / ontwerp

Revisie of nieuw ontwerp.